På självplocket av snittblommor
och eterneller finns nu

Aster
Zinnia
Färgriddarsporre
Rosenskära
Risp
Sommarrudbeckia
Ringblomma
Trumpetblomma
Lejongap
Div. gräs