På självplocket på snittblommor
och eterneller är f n stängt
och öppnas i augusti
nästa år
.